O nás

CONCERTO AVENTINO

Soubor Concerto Aventino vznikl v roce 2009. Zaměřuje se na provozování evropské hudby 16. - 18. století. V popředí zájmu souboru je uvádění programů a projektů, které odhalují mnohdy méně známou tvář evropské hudby od konce renesance po soumrak baroka (s občasnými výlety ke starší i novější tvorbě). Klíčovou součástí dramaturgie je spojení méně známých, leč hodnotných skladeb do tématických celovečerních programů.

Instrumentální dědictví baroka... 

Virtuózní odkaz barokní epochy představují programy věnované italskému repertoáru či francouzské komorní hudbě kolem roku 1700. S programem Concerti da Napoli byl pozván např. na festival Lípa Musica, Spinea corona či Haydnovy hudební slavnosti.

Opera...

Ansámbl se podílel na několika operních produkcích. Dvakrát se soubor představil na festivalu Smetanova Litomyšl, a to v nastudování oper G. F. Händela (Aci, Galatea e Polifemo) a Ch. W. Glucka (Paride ed Elena). Z dalších jevištních inscenací lze jmenovat díla Livietta e Tracollo a La Serva Padrona G. B. Pergolesiho, či raně barokní pasticcio Comedia Nova Amorosa a nejnověji též českou premiéru komické francouzské opery J. J. Moureta Les Amours de Ragonde.

Varia...

V rámci česko-německého projektu Explorationen-Traditionen (společně s lipským Michaelis consort) účinkoval soubor v projektu staré hudby a nového filmu. Z oblasti orchestrální hudby provedl soubor díla J.-F. Rebela (Symphonie Les Élemens), G. Muffata, J. D. Zelenky či O. Manfrediniho. Oratorní a vokální opusy zastupuje provedení Vivaldiho motet či Zelenkových responsorií.

Hudba starší než stará...

V oblasti staršího repertoáru soubor uvedl programy Sacra et concentus (vlámská polyfonie), Fortuna ingrata a Canticum Salomonis (variace na dobové madrigaly a moteta), zásadním příspěvkem byla vlastní edice a program z tzv. Codexu Speciálník (r. 2014-5)

Jakub Kydlíček - dirigent, zobcová flétna

Veronika Manová - barokní housle

Jiří Sycha - barokní housle

Věra Kousalíková - barokní cello

Lukáš Vendl - cembalo, varhany

Michaela Bieglerová - barokní fagot, dulcian

Jana Vavřínková - barokní viola

Marek Kubát - theorba, barokní kytara

VERONIKA MANOVÁ

koncertní mistr

Veronika Manová se intenzivně věnuje historicky poučené interpretaci od roku 2005, kdy byla přijata ke studiu hry na barokní housle na Highschool of Arts Utrecht v Holandsku. Magisterské vzdělání dokončila na Royal Conservatoire v Haagu pod vedením Pavlo Beznosiuka a Kati Debretzeni se specializací na pozdně klasicistní a raně romantickou interpretaci.

V roce 2008 byla přijata do Barokního orchestru evropské unie (European Union Baroque Orchestra), se kterým se zúčastnila turné po Evropě pod vedením Enrica Onofriho a Roye Goodmana.

Díky podpoře Nadačního fondu na podporu vážné hudby strávila v rámci postgraduálních studií rok na Guildhall School of Music and Drama v Londýně, kde dostala příležitost prohlubovat své znalosti raně romantické estetiky s důrazem na aplikaci teoretických znalostí na interpretaci hudby Ludwiga van Beethovena a Antonína Rejchy. V roce 2012 jakožto účastník Ann and Peter Law OAE Experience Scheme koncertovala s Orchestra of the Age of Enlightenment pod vedením takových osobností jako sir Simon Rattle, Steven Isserlis a Margaret Faultless. Tento orchestr je jedním z garantů projektu zaměřeného na nové, historicky korektní nastudování hudby přelomu 18. a 19. století. 

LUKÁŠ VENDL

cembalo, varhanní positiv

Lukáš Vendl absolvoval po maturitě na gymnáziu obor varhany ve třídě prof. Jana Hory na Konzervatoři v Praze. V roce 2003 zakončil studium u prof. Jaroslava Tůmy na pražské HAMU. Zúčastnil se řady mistrovských kurzů pod vedením vynikajících světových varhaníků (např. Martina Sandera, Haralda Vogela) i cembalistů (Helmut Franke). V roce 2002 studoval na Hochschule für Musik und Theater v Hamburku pod vedením prof. Wolfganga Zerera. Tématem jeho disertační práce je hudební teorie 17. a 18. stol. se zaměřením na tvorbu pro klávesové nástroje. Získal ocenění na několika domácích i zahraničních interpretačních soutěžích.

Jako kantor působí v Českobratrské evangelické církvi, je varhaníkem v chrámu ČCE U Salvátora v Praze. Vyučuje na Pražské konzervatoři a na ZUŠ Charlotty Masarykové v Praze 6. Působí pravidelně jako lektor na letních kurzech staré hudby ve Valticích na Moravě a Letní škole barokní hudby v Holešově. Věnuje se především poučené interpretaci barokní hudby. Provedl několik novodobých premiér rozsáhlejších vokálně instrumentálních děl např. z archivu kláštera v Želivi. Vede komorní vokální tělesa Ensemble Guillaume a Collegium 419.

Jako varhaník a cembalista vystoupil s recitálovým programem mj. v rámci Plzeňského varhanního festivalu, Haydnovských slavnostech, Želivském festivalu, Bachovském týdnu v Budapešti, Smečenském varhanním festivalu, Orlicko-kladském varhanním festivalu aj. Spolupracuje s řadou vynikajících interpretů (Irenou Troupovou, Vilémem Veverkou, Jakubem Kydlíčkem) a souborů (Ensemble Inégal, Concerto Aventino).

MICHAELA BIEGLEROVÁ

barokní a klasicistní fagot, dulcian

Vystudovala obor zobcová flétna ve třídě J. Brané na plzeňské konzervatoři, kde také studovala hru na fagot u M. Křiváčka. Absolvovala studium oboru "barokní fagot / dulcian" na Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" v Lipsku ve třídě maďarské fagotistky Györgyi Farkas. Již během studií začala vystupovat se soubory staré hudby v Německu i v Čechách (Michaelis Consort, Dresdner Barockorchester, Vocalconsort Leipzig, Concerto Aventino, Sächsischer Barockorchester, Leipziger Concert, Concerto Brandenburg, Leipziger Barockorchester, Die kleine Cammer-music Potsdam etc.). Absolvovala rovněž mistrovské kurzy u předních flétnistů a fagotistů, jako např Antje Hensel, Denis Raisin Dadre, Ashley Solomon, Peter Holtslag, Thijs van Baarsel, Christian Beuse, Sergio Azzolini, Alberto Grazzi, Jennifer Harris a věnuje se výrobě fagotových strojků dle historických metod.