Ornito-logica

Ornito-logica

zvuky a hlasy přírody v baroku

William Babel

Concerto n. 2 in D

Jacob van Eyck

Den Nachtigael

H. I. Biber

Sonata in representatione avibus

Antonio Vivaldi

Concerto "La Tempesta di Mare"

- Pausa -

Antonio Vivaldi /Nicolas Chédeville

Concert "Le Printemps"

J. H. Schmelzer

Sonata "Cu-cu"

Alessandro Poglietti

Rossignolo

Antonio Vivaldi

Concerto in D, "Il Cardellino"


Anotace programu:

Zvuky a hlasy přírody se od středověku staly inspirací pro uměleckou hudbu a skladatelé ve svých skladbách často uplatňovali principy nápodoby přírody. Jedním z hlavních zdrojů "přírodní" inspirace byly rozličné zvuky ptactva a jiné zvířeny. K jejich imitacím využívali autoři nejen lidského hlasu, ale také klávesové nástroje, smyčcové nástroje a zejména zobcovou flétnu. Za vrchol hudební obrazotvornosti lze pak považovat baroko. Jednotlivá díla pak nabývají takřka programního charakteru. O jejich oblibě svědčí mnohé opisy a aranžmá, v případě předkládaného programu např. Chédévillovo zpracování Vivaldiho koncertu z Il quatro staggioni.

Virtuózní zpracování pak zanechali autoři spjatí i s českým prostředím. H. I. Biber a jeho Sonata in representatione avibus (zahrnující nejen ptactvo) či jeho kolega J. Schmelzer se sonátou Cu-cu. Jistým jeho protipólem je transkripce varhanního Händelova koncertu pro flétnu ve stylu dobové praxe (viz značná obliba zobcové flétny a transkripcí pro ni v Londýně na počátku 18. stol.).

Program je doplněn drobnými skladbami jsou cembalové variace A. Pogliettiho (Slavík) či nizozemský J. van Eyck a jeho Noční slavík z unikátní sbírky Der Fluyten Lust-hof.

Obsazení:

Jakub Kydlíček - zobcové flétny[1]

Veronika Manová - barokní housle

Jiří Sycha - barokní housle

Věra Kousalíková - barokní cello

Lukáš Vendl - cembalo

Marek Kubát - theorba, barokní kytara


[1] Sixth flute (Babel), Alt in G (Vivaldi), Flauto d'amore (Chédeville), Common flute (Vivaldi), Handfluyt (Eyck)