Programová nabídka

...italské koncerty se zobcovou flétnou

...komorní kantáty pro dobré i zlé časy

...zvuky a hlasy přírody v baroku

...francouzské kantátové drama

Leçons des ténèbres

...velikonoční liturgie v Paříži r. 1690

Varie sonate

...hudební cestopis 18. věku

Melante(lemann)

...Telemannův důvtipný testament

Nocturne a 2

...zákoutí Versailles kolem r. 1700